Wydarzenia

PRACA U PODSTAW

Spotkanie ze studentami Fundacji Uniwersytetu Dzieci ;-))

EUROPEJSKIE SZKOŁY PLANOWANIA

W dniu 2 kwietnia 2017 roku gościliśmy w Naszej Pracowni uczestników XII spotkania kierowników studiów planowania przestrzennego działających w ramach Association of European Schools of Planning. AESOP to europejskie stowarzyszenie istniejące od 1987r., które zrzesza kierunki uczelni wyższych zajmujące się planowaniem przestrzennym.

JUBILEUSZ XX-LECIA PRACOWNI

W jubileuszowym 2016 roku 20-lecia istnienia MIEJSKIEJ PRACOWNI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU, w dniu 5 października odbyło się zorganizowane przez Pracownię seminarium. Poruszona problematyka dotyczyła zagadnienia: „CZY STOŁECZNOŚĆ MOŻE BYĆ LOKALNA?”

Artykuły

GENIUS LOCI, GENIUS SAECULI ET GENIUS POPULI - RYNEK STAREGO MIASTA W WARSZAWIE

Jest wiele miejsc w Warszawie, których klimat, historia, funkcja czy też znaczenie, sprawiają że w odbiorze społecznym i indywidualnym są jedynymi i niepowtarzalnymi. Jednakże zdarza się, że odbiór ten zmienia się z biegiem czasu. Ulega również modyfikacjom w wyniku przemian zachodzących w sferze społecznej. Posługując się symboliką starożytną można powiedzieć, że w powyższych przypadkach mamy do czynienia ze współdziałaniem, współaktywnością trzech sił: genius loci, genius saeculi oraz genius populi. W tłumaczeniu na polski: ducha miejsca, ducha czasu i ducha ludu.

CZY DRAPACZE CHMUR MOGĄ BYĆ LOKALNE? NOWA SKALA KRAJOBRAZU WARSZAWY

Skala rzeczywistego oddziaływania przeskalowanych obiektów na krajobraz miasta stwarza szereg problemów natury metodologicznej i percepcyjnej.

METRO W PARKU CZYLI O STOŁECZNOŚCI LOKALNEJ TARGÓWKA MIESZKANIOWEGO

Pojęcia stołeczny i lokalny są wzajemnie przeciwstawne, więc stołeczności lokalnej trzeba szukać “pomiędzy” nimi.