OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Projektanta w Dziale Studium.   Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA GŁÓWNEGO SPECJALISTY

Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Projektanta z zakresu ekonomii miasta i prognoz skutków finansowych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do dnia 31.12.2020r.

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA STARSZEGO PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Starszego Projektanta w Dziale Planowania Przestrzennego.

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Projektanta z zakresu infrastruktury technicznej  w Dziale Koordynacji i Standaryzacji Opracowań Urbanistycznych w pełnym wymiarze czasu p