OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA PROJEKTANTA Z ZAKRESU ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKOWYCH

Nabór kandydatów na stanowisko projektanta z zakresu środowiskowych (ochrona środowiska) - pełen etat. Termin składania do dnia 31.10.2018r.