OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA STARSZEGO PROJEKTANTA W DZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Nabór kandydatów na stanowisko Starszego projektanta w Dziale Planowania Przestrzennego w pełnym wymiarze czasu pracy - 2 etaty.

Plan zamówień na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w roku 2019.